ozdravné produkty Dr. Nona

 

Kosmetika Potravinové doplňkyParfumérie

 

MRTVÉ  MOŘE a co o něm možná nevíte…

Mrtvé moře, na první pohled bez života, je nejbohatším zdrojem léčivých látek, které se používaly již od pradávna. Mrtvé moře je unikátní jev přírody – voda maximálně nasycená solí, mikroprvky a ohromující zásoba bahna v kombinaci se suchým a horkým klimatem.

Ve vodách Mrtvého moře, nehledě na přesycenost solí, žijí bakterie a jednobuněčné řasy.
Archibakterie Mrtvého moře dokázaly přežít i v těchto extrémních podmínkách. Tyto bakterie patří do samostatné skupiny organismů, které se liší nepřítomnosti zformovaného jádra (jádrová blána není obklopená membránou).

Archibakterie je „první“ buňkou na Zemi. Řadí se mezi prokaryoty a má neopakovatelnou sadu aminokyselin, která je identická pro naše „dávné“ předky. (Archibakterie jsou popsány v knize Molekulární biologie buňky, B. Albertse a D.Brea – rok vydání 1994)

Aktivní substráty vyloučené těmito mikroorganismy, brzdí peroxidové okysličování lipidů buněčných membrán volnými radikály, napomáhají obnovení nukleových buněčných komplexů a vystupují jako stimulátory imunitního systému.

Archibakterie jsou původci zrodu všeho živého na planetě, ze kterých vzešel biologický svět živočichů a rostlin. V průběhu své existence archibakterie zůstaly v neměnném původním stavu, ve kterém se nacházely mnoho tisíciletí. To znamená, že archibakterie jsou nosiči DNK – informace a že v jejich genetickém aparátu je založena informace o způsobu přežití a zachování sebe samých jako druhu.

Voda Mrtvého moře se hodně liší od vod všech ostatních moří na planetě. Obsahuje všechny mikroorganismy a biologické kovy potřebné pro člověka (21přírodních minerálů) a její hutnost je nadměrně vysoká (na 1litr vody 420g různých solí). Soli a bahna Mrtvého moře jsou nazývané „Svaté dary ze svatých míst“.

Je známo, že nehledě na obrovské léčitelské síly Mrtvého moře se v něm nikdo nekoupe. Být ve vodě déle než 10 minut se nesmí kvůli nebezpečí chemických spálenin, protože vysoká koncentrace solí podmiňuje silně zásadité prostředí moře.

Mrtvé moře je neopakovatelným zdrojem makro a mikroprvků. Koncentrace, kterých zde dosahuje 420g na 1 litr vody, velmi převyšuje jejich obsah ve většině vodních nádrží na Zemi.

Jílovitá slaná bahna Mrtvého moře díky svému složení a terapeutickým účinkům nemají konkurenci, jsou velmi efektivní při léčbě různých kožních onemocnění, ale také při léčení věkových, posttraumatických,zánětlivých a post-infekčních onemocnění kosterní a svalové soustavy, plic, při léčbě gynekologických a jiných onemocnění.


A kdo že to je ta paní doktorka Nona? Zkuste si přečíst níže uvedený článek:

Rozhovor s paní doktorkou MUDr. Nonou Kuchinou (výňatek z časopisu Lady)

Když se podíváte na tuto energickou, kvetoucí ženu, jde jen stěží uvěřit, že nad ní lékaři před léty vynesli rozsudek smrti. Tehdy bylo dívce pouhých sedmnáct let, kdy lékaři matce mladé Nony oznámili pokročilý stav lymfosarkomu.Dívka byla odvezena na oddělení čelistní chirurgie, kde se podrobila složité operaci horní čelisti, následovalo ozařování a chemoterapie. Lékaři byli i přes to ve svém závěru zajedno, mladé dívce již nebyli schopni pomoct.

Matka není schopna uvěřit v nezvratnost tohoto rozsudku a začíná hledat cesty pro záchranu svého dítěte. Osud věnoval dívence šanci. Matka tehdy tajně oslovila dva čínské lékaře, kteří nemají co ztratit, když začínají dívce zkoušet starodávnou praktiku, při které zavádějí do podkožních, biologicky aktivních bodů hypertonický roztok, kterým se podaří „zapnout“ „havarijní systém organismu“.

Mladá Nona jako zázrakem přežila a rozhodla se tomuto tématu věnovat celý svůj život. Nona dokončila lékařskou fakultu a specializovala se na oblast dermatologie a onkologie. V nynější době pracuje jako lékařka, působí ve výzkumném týmu a přednáší na lékařské fakultě ve Spojených státech.

Nona po smrti své matky odjela do Izraele, kde společně s dalšími devíti lidmi založila tým a společně zahájili laboratorní výzkum. Osnovou pro výzkum byla práce s archibakteriemi,objevenými již v roce 1940.

„Věděli jsme, že Mrtvé moře, na první pohled bez života je nejbohatším zdrojem léčivých látek. Ve vodách mrtvého moře, nehledě na přesycenost solí, žijí bakterie a jednobuněčné řasy. Zejména pak archibakterie  Mrtvého moře, které dokázaly přežít v extrémních podmínkách a které produkují antioxidanty.

Aktivní substráty, vyloučené z těchto mikroorganismů, brzdí peroxidové okysličování lipidů buněčných membrán volnými radikály, napomáhají obnovení nukleových buněčných komplexů a vystupují jako stimulátory imunitního systému.

Přesvědčivých výsledků jsme dosáhli při léčení psoriázy, léčení svalových a kloubních onemocnění, nemocí trávicí a nervové soustavy, dále pak v oblasti gynekologie a další.“

Při použití preparátů Dr. Nona je důležité vědět, že v lidském organismu, jsou vždy dosud nevyžádané rezervy, určené pro zachování a obnovení narušeného zdraví. Racionální použití preparátů Dr. Nona dává možnost obnovit ztracenou čilost a schopnost odolávat nemocem.

V preparátech Dr. Nona jsou zkombinovány poslední vymoženosti současné vědy a nejlepší tradice klinické medicíny. Jsou tu postuláty čínské medicíny, vědecky podložené způsoby fyto -terapie,navrácené tradice aromaterapie, balneoterapie a také nejnovější pokroky biotechnologie a genového inženýrství.

Důležitým postojem v činnosti společnosti je „PRIMUM NIL NOCERE“ = PŘEDEVŠÍM NEUŠKODIT!
Je nutné taky upozornit na úzký kontakt s lékaři.

(Pozn.: Veškerá léčba a doporučení je konzultována s lékaři a dalšími odborníky.)

Klientům jsou nabízeny preparáty, které správným použitím probudí lidský organismus ze spánku, zmobilizují veškeré své rezervy pro boj o zdraví, sílu, dlouholetost a krásu...


SÍLA  LÉČIVÝCH  BAHEN

Dějiny léčení bahnem se počítají na tisíciletí. V dávném Egyptě nemocné léčili bahnem, které se vynášelo na povrch v období povodní na Nilu. Existují zmínky, že ještě v 1. století př. n. l. dávní Římané používali bahno k léčení. Ale rozkvět léčení bahnem nastal až v 16. století, kdy se rozšířilo v Evropě.

V dnešní době jsou nashromážděny obrovské zkušenosti v použití různých druhů bahna (peloidů) při léčení různých nemocí. Byly provedeny experimentální a klinické zkoušky s cílem objasnit mechanismus působení peloidů a byly vypracovány předpisy pro jejich použití a kontraindikace.

Fyziologické a léčivé účinky bahen závisí na mineralizaci, plynovém nasycení, obsahu mikroprvků, hormonů a antibiotik. Mechanismus působení peloidů je velmi složitý, protože zasahuje do velkého počtu funkčních systémů.

Léčivé bahno aktivuje hypotalamo-hypofyzární, tyreoidní a adrenalinový systém, což má vliv na činnost vnitřních orgánů. Mění se motorika žaludku a střev, zvyšuje se tvorba a vylučování žluči, zvyšuje se regulující a adaptační schopnost nervového systému. Peloidy mohou rovněž regulovat imunologické procesy. Prostřednictvím různých mechanismů stimulují produkování protilátek, mění reaktivitu imunokompetentních orgánů a omezují rozvoj alergických reakcí.

Mezi nejunikátnější bahna patří bahna Mrtvého moře. Unikátnost bahen Mrtvého moře spočívá v jejich obsahu mikroprvků, zrníček o malých rozměrech, koloidní struktuře a přítomností specifických hormonů (deriváty mužských a ženských hormonů). Bahna Mrtvého moře se zařazují do skupiny chlór-magnézium-natrium-kalciových jílů vysoké mineralizace.
Ve složení krystalické kostry bahen Mrtvého moře jsou karbonáty, křemičitany, soli magnézia, kalcia, kaolinu atd. V tekuté fázi – chloridy, sulfáty, bromidy, natrium, magnézium, kalcium, kalium, kadmium a jiné.


SPECIFIKA  BAHENNÍCH  PREPARÁTŮ  DR. NONA

Mnohaletá spolupráce s pracovníky různých klinik a dalšími vědci, dovolila přidat bahnům Mrtvého moře nové terapeutické vlastnosti. Bahenní masky Dr. Nona mají celkově omlazující účinky, protože do peloidů jsou speciální metodikou zavedeny biologicky aktivní doplňky, které pronikají přes kožní bariéru do cévního řečiště a také bezprostředně do poškozeného orgánu.

Doplnění bahenních preparátů Mrtvého moře aromaterapeutickými oleji, fototerapeutickými komponenty a antioxidanty včetně tokoferolu (vitamín C), zabezpečuje v plné míře synergii působení na organismus a zejména na imunitní systém.
Zvláštností peloido-terapeutických preparátů Dr. Nona je to, že jejich složení obsahuje řadu biologických a minerálních složek, způsobujících obnovení DNK poškozené buňky. Výsledný komplex je derivátem přírodních látek, není toxický, a protože obsahuje vitamíny a antioxidanty, bezprostředně působí na poškozené buňky organismu.

Preparáty byly podrobeny laboratorním a klinickým zkouškám na nepřítomnost alergenů, infekčních zárodků, dráždících složek a kancerogenů. Použití těchto preparátů pro kosmetické účely prokázalo nepřítomnost nechtěných reakcí u mnoha tisíc lidí.

Použití bahenních masek se nedoporučuje při onemocněních srdečně-cévního systému s poruchou srdečního rytmu, při dekompenzaci krevního oběhu, při akutních infekčních onemocnění plic a při onkologických onemocněních.

| diagnostika zdravotního stavu | certifikáty a osvědčení | dárkové poukazy | dárky | ceník | kontakt | harmoniterapie | lifting Dr. Nona | indická masáž hlavy | tělové svíce | ozdravné produkty Dr. Nona | kurzy, semináře | Kosmetika | Potravinové doplňky | Parfumérie |